Saalasti Oy

Saalasti Oy on pkt-yritys, jolla on iso tavoite: Muuttaa maailman energian tuotantoa kestäväksi, olla todella hyvä työpaikka ja vieläpä metalliteollisuudessa. Valmistamme laitoksia, joilla metsä- ja maatalousbiomassoja jalostetaan voimalaitosten polttoaineeksi. Jo nyt asiakkaamme tuottavat uusiutuvaa energiaa noin kymmenen ydinvoimalan verran. Meillä on pitkä historia, Tapio Saalasti perusti yrityksen vuonna 1945 elättääkseen itsensä rauhan tultua. Nyt meillä on kolmas sukupolvi töissä ja toimialakin on vaihtunut. Arvopohja ja Saalastin tapa toimia on kuitenkin säilynyt - työntekijöiden hyvinvointiin on aina panostettu.

Saalastin tapa toimia perustuu positiivisiin Tarkoitus-Intohimo-Ammattitaito-Vapaus - onnistumiskierteisiin. Kun ihminen näkee työlleen tarkoituksen, syntyy intohimoa, ammattitaitoa ja jatkuvaa parantamista. Näin hän kykenee itse vaikuttamaan työnsä sisältöön. Tästä seuraa pysyvää työhyvinvointia ja lisää intohimoa. Kierre on valmis.

Meillä kaikki tekevät aloitteita pienistä oivalluksista isoihin suunnanmuutoksiin. Aloitteista kumpuavasta keskustelusta kehittyy Saalastin suunta. Kun strategiamme perustuu henkilöstön tekemiin aloitteisiin, ei strategiaa tarvitse erikseen jalkauttaa. Nykyään teemme keskimäärin kolme aloitetta vuodessa/henkilö, ja tavoitteena on moninkertaistaa tuo luku. Aloitteet kirjataan ja niistä keskustellaan toiminnanohjausjärjestelmässämme, joka on avointa koodia ja kaikille ladattavissa.

Meillä jokainen tekee työtään koskevat päätökset itse. Riittää, että päätös nojaa arvoihimme, työtoveria on kuultu ja käytetään tervettä maalaisjärkeä. Näin päätökset tehdään siellä missä niitä tarvitaan ja missä niistä opitaan. Jos päätös oli väärä, niin tiedetään mitä parantaa ja taas syntyy uusi aloite.

Yksikään metalliteollisuusyritys ei ole noussut Great Place to Work –parhaiden työpaikkojen listalle. Me haluamme joskus sinne päästä. Matkaa on vielä, mutta jo nyt 97% työntekijöistä vastaa että "Kokonaisuudessaan Saalasti Oy on todella hyvä työpaikka".

Haluamme, että kaikki työpaikat olisivat hyviä. Lue lisää Saalastin intohimosta: http://www.saalasti.fi/fi/media-fi/ladattavat-tiedostot/hyva-tyopaikka