intohimoinen_Propentus pieni.jpg

Intohimoinen Propentus Oy

 

Propentuksella on tekemisen meininki. Keskitettyyn identiteetin- ja käyttövaltuushallintaan erikoistunut huippuosaajien tiimi ratkoo digitalisaatioon liittyviä ongelmia ja kehittäää älykkäitä ratkaisuja, jotka monipuolisesti hyödyntävät identiteettitiedon master dataa, oli kyse sitten henkilöistä tai laitteista. Propentus haastaa vanhoja toimintatapoja ja etsii uusia mahdollisuuksia, joiden avulla sujuvoittaa ja tehostaa asiakkaiden arkea. 

Propentuksen sisäinen palo johdattaa yritystä määrätietoisesti ja intohimoisesti kohti kansainvälisiä 
markkinoita. Unelmana on rakentaa globaali, avoin, hallintakokonaisuus yhdistämään ihmisten ja esineiden vuorovaikutusta synnyttäen näin toimivia asioiden ekosysteemejä. Propentuksen uskallus uudistua tukee modernille johtamiselle asetettuja tavoitteita, joilla pyritään löytämään jokaisen työntekijän palava halu kehittyä hyvästä parhaaksi luoden energisiä tiimejä, tukien jatkuvaa oppimista ja löytäen innovatiivisia ratkaisukokonaisuuksia sekä uusia toimintatapoja. Propentuksessa asioihin tartutaan urheiluasenteella, tinkimättömästi ja rehellisesti. Tämän ansiosta yrityksessä uskotaan kovien kasvutavoitteiden saavuttamiseen - ei keinolla millä hyvänsä, vaan yhdessä tekemällä United-hengessä.

Intohimon palo näkyy yrityksessä selkeästi myös kansainvälistymistoimenpiteissä. Tarjottaviin 
mahdollisuuksiin tartutaan hetkessä elämällä, rohkeudella ja ripeällä otteella uskoen oikean polun löytyvän -  vaikka sitten monien sattumien summana. Asiaa kuvastaa hyvin esimerkiksi se, että Propentuksen kansainvälistymistoimenpiteet aloitettiin aluksi Lähi-Idästä ja Afrikasta päätyen monien vaiheiden jälkeen Keski-Eurooppaan. Matka kuitenkin jatkuu ja jokaisesta avautuvasta mahdollisuudesta nautitaan intohimoisesti ja tavoitteellisesti yhdessä uskaltaen uusiutua tarpeen niin vaatiessa.


Propentuslaiset_2016_pieni.jpg

 

www.propentus.com