Kajon.png

Kajon Oy

Kajon on henkilökuljetuksen pioneeri, jonka kulkua siivittää kekseliäisyys 90-luvun lopulla parikymppinen, tyhjätaskuinen Jorma Palomäki oli päättänyt työllistää itsensä alalla, jonka kehittämisestä muodostui hänelle intohimo ja menestystarina. Palomäki marssi taksiluvan kanssa Vehoon, josta sai neuvoteltua itselleen rahoituksen käytettyä ”Mersua” varten. Loppu on historiaa.

Palomäelle ilmeni pian, että henkilökuljetus on toimialana mitä säädellyin. Piti olla kekseliäs ja löytää oikeat keinot, jotta rahaa voisi jäädä edes vähän omaankin taskuun – menestyksestä puhumattakaan. Palomäen taksiluvasta alkanut liiketoiminta johti vuonna 2001 Kajon Oy:n perustamiseen.

Pian kehitystyön ylläpitoon ei enää riittänyt omat kynät ja paperit, vaan sitä varten tarvittiin oma IT-talo. Palomäki havaitsi mahdollisuuden koko toimialan tehostamiseen, jota hän ryhtyi edistämään digitalisaation avulla. Ajoneuvodataa ja toimintaa tukevia ohjelmistoja alettiin tuottaa sähköisessä muodossa. Syntyi koko joukko ohjelmistoja, joita on sittemmin hyödynnetty lukuisilla muillakin toimialoilla.

Yrittäjyys on ollut yksi Kajonin kulmakivistä. Hyville työntekijöille on tarjottu mahdollisuutta ryhtyä itsekin yrittäjiksi. Yhtiöitä alkoikin syntyä kuin liukuhihnalta, joten tuli ajankohtaiseksi perustaa oma tilitoimisto. Palomäki laskee perustaneensa koko uransa aikana lähes 100 yhtiötä ja työllistänyt 1300 henkilötyövuoden edestä. Kun kaikki nämä työntekijöiden yritykset ovat työllistäneet edelleen omia työntekijöitään, on yhteiskunnallinen merkitys ollut paljon huomattavampi.

Kajon on tänä päivänä yritysrypäs. Mutta mihin se suuntaa tulevaisuudessa?

Palomäki näkee valtavan hyödyntämättömän potentiaalin kuntien kuljetuspalveluissa. ”Kunnat tuottavat kuljetuspalvelunsa erittäin tehottomasti. Palvelut ostetaan liian isoina erinä liian pirstaleisesti, vaikka olisi tehokkaampaa, jos koko palvelupaketti tarjottaisiin ja hallittaisiin kokonaisuutena ja ostettaisiin toimialaan sopivan oikeamääräisenä. Pelkästään Suomessa kunnat säästäisivät näin satoja miljoonia euroja”, Palomäki visioi.

Kajonin intohimona on auttaa yhteiskuntaa kohti parempaa kehittämällä henkilöliikennettä. Siinä Kajon on ollut pioneeri, mutta matka on vasta alussa.

www.kajon.fi